top of page

US Doktora

Business Meeting

Doktora programlarında Amerika avantajı

Amerika'nın lisansüstü eğitime yönelik titiz yaklaşımı, diğer ülkelerde daha "geleneksel" araştırma odaklı bir doktora için minimum gerekliliği genellikle aşan bir eğitim ve mesleki gelişim standardı sunar. Ve bu programlar diğer ülkelerle kıyaslandığında birçok alanda fark yaratır.

 

 • Erişilebilirlik – Bir ABD yüksek lisans programı, Avrupa’daki bir doktora programından daha uzun sürer, buda kendi araştırmanızın temeli olarak konunuz hakkında daha ayrıntılı bir anlayış geliştirmek için daha fazla zamanınız olacak demektir.

 • Dünya lideri üniversiteler ve araştırma – Sıralamalar her şey değildir, ancak küresel lig tablolarına ABD kurumları hakim olmaya devam etmektedir. Diğer şeylerin yanı sıra, bu, ülkenin araştırma çıktılarına ve uzmanlığına yaptığı önemli yatırımı yansıtır.

 • Uluslararası topluluk – Amerikan üniversiteleri dünyanın dört bir yanından çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Ne ve nerede eğitim alırsanız alın, çeşitliliğe sahip bir akademik topluluğun parçası olarak karşılanacaksınız.

 • İnovasyon – ABD, bazen sanıldığından daha çok bir (post)lisans trend belirleyicisidir. Doktora eğitimine yönelik kendi yapılandırılmış yaklaşımı artık Birleşik Krallık ve Avrupa'daki doktora çalışmalarını da etkilemektedir.

 • Fırsat Genişliği - 50 eyalet, altı saat dilimi ve binlerce yüksek öğretim sağlayıcısı ile ABD'nin herkese sunabileceği bir şey var.  

Devlet ve özel üniversite farkı 

ABD üniversiteleri, fonlarını nasıl aldıklarına bağlı olarak iki geniş gruba ayrılabilir. Bu, öğrencilerden aldıkları ücretleri etkiler:

 •  Devlet üniversiteleri; devlet üniversite sistemlerinin bir parçası olarak yönetilmektedir. Eyaletlerinden kamu finansmanı aldıkları için yerel "eyalet içi" öğrencilerden daha az ücret alırlar. "Eyalet dışı" öğrenciler, farklı bir ABD eyaletinin veya ABD dışındaki bir ülkenin vatandaşı olmalarına bakılmaksızın daha fazla ödeme yapar. Özellikle uluslararası öğrenciler için daha yüksek bir ücret yoktur.

 • Özel üniversiteler; herhangi bir doğrudan devlet finansmanı almazlar (gerçi federal araştırma fonlarından faydalanabilirler). Bu, gelirlerinin daha fazlasının öğrenci harçlarından elde edildiği anlamına gelir ve bu da onları devlet üniversitelerindekinden daha yüksek yapar. Bununla birlikte, özel üniversiteler genellikle uluslararası veya eyalet dışı öğrencilerden ekstra ücret almaz.

Ücretler dışında, devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından sunulan lisansüstü program türleri arasında herhangi bir ayrım yoktur.Devlet üniversiteleri daha fazla öğrenci ile daha büyük olma eğilimindedir. Ancak özel üniversiteler de aynı derecede akademik kaliteye odaklanır ve genellikle kar amacı gütmeden yönetilir. Aslında, ABD'deki en ünlü ve saygın üniversitelerin çoğu özeldir.  

Lisansüstü okulları

Enstitüler, üniversiteler tarafından kurulan ve üniversitelere bağlı uzmanlaşmış kuruluşlardır. Daha büyük üniversitelerin Hukuk, Yönetim ve benzeri gibi farklı konulara odaklanan birkaç lisansüstü okulu olabilir. Daha küçük üniversitelerin tüm lisansüstü programlarını yöneten tek bir lisansüstü okulu olabilir.

 

Akreditasyon

ABD'nin federal yapısı, tüm ABD üniversitelerini akredite etmekten sorumlu bir devlet organının olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, bir dizi akreditör ulusal veya bölgesel düzeyde bağımsız olarak çalışır. ABD Hükümeti, akredite ettikleri üniversitelerin ve programların bir veritabanını tutar.Belirli bir üniversiteyi hangi özel organların tanıdığı önemli değildir. Ancak, doğrulanabilir bir akreditasyonu olmayan herhangi bir kuruma karşı dikkatli olmalısınız.

 

Sarmaşık Birliği

Muhtemelen Amerika'daki (dünya değilse de) en tanınmış ve en ünlü üniversite grubu olan Ivy League, bir spor konferansı olarak kuruldu. Sekiz üniversiteden oluşan üyeliği akademik kaliteye değil aslında coğrafyaya ve atletizme dayalıdır.
Bununla birlikte, Ivy League, Amerika'nın en eski, en zengin ve en yüksek dereceli sekiz üniversitesini içerir. Bu Amerikan kurumlarından herhangi birinden doktora derecesi gerçekten çok prestijli bir niteliktir.

Doktora ders yapısı

Diğer ülkelerdeki doktora öğrencileri normalde hemen araştırma yapmaya başlarken, ABD'de doktora kursları verilen dersler ve değerlendirmelerle başlar. Bir öğrenci ancak bu aşamayı geçtikten sonra bitirme tezi konusunu onaylar ve araştırmak için çalışmaya başlar.

ABD'de toplam doktora süresi genellikle 4-6 yıldır (tam zamanlı). Öğrenciler programlarının ders aşamasında 1-4 yıl, tez çalışmaları için 2-4 yıl harcarlar. 

Değerlendirme ve inceleme

Programlarının ders aşamasını geçen öğrenciler, tam doktora adayı olarak onaylanmaya hazırdır. Son aşama ise doktora tezinin hazırlanmasıdır.

Amerikan doktoraları, diğer ülkelerde sunulan araştırma odaklı doktora derecelerinden çok, öğretilen derecelere (thought degrees) benzer. Programınızda ilerlemek ve sonunda tezinizi savunmak için düzenli değerlendirmelerden geçmeniz gerekecektir.Gereksinimler, lisansüstü programınıza bağlı olacaktır, ancak genellikle şunları içerecektir:

 • Kurs - Dersleriniz denemeler, sınavlar ve sunumlar yoluyla değerlendirilecektir. Programınızın kurs aşamasını tamamlamaya yetecek kadar kredi kazanmak için bunları geçmeniz gerekecek.

 • Sınavlar – Yeterliliğiniz, teze geçmeden önce kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Bu sınavlar, fakülte üyelerinizle sözlü sunum ve tartışma içerebilir. Veya genel konu bilginizi değerlendirmek için geleneksel bir "kapalı kitap" sınav kağıdı olabilirler. Bazı programlar birden fazla sınav seti içerir.

 • Tez prospektüsü – Önerdiğiniz konu ve plan, siz araştırmanıza devam etmeden önce tez komiteniz tarafından sözlü olarak incelenecektir.

 • Tez savunması – Doktora dereceniz için son sınav, doktora tezinizin sunumu ve sözlü sınavı olacaktır. 

Ayrıca, programınız için diğer gereksinimleri karşıladığınızı da göstermeniz gerekebilir. Örneğin, dil becerileri kazanmak, profesyonel stajları tamamlamak ve akademik sunumlar veya yayınlar için çalışma göndermek.

Doktora türleri

ABD'deki çoğu üniversite, standart PhD (veya Ph.D.) derecesini akademik bir doktora olarak verir. Bu yeterlilik, diğer ülkelerdeki doktora derecelerine eşdeğerdir.

DBA (İşletme Doktoru) ve EdD (Eğitim Doktoru) gibi bazı programlar profesyonel doktora dereceleri verir. Bunlar genellikle akademik derslere ve tez araştırmasına ek olarak çok özel pratik projeleri ve vaka çalışmalarını içerir.

Hukuk veya tıp gibi düzenlenmiş mesleklere hak kazanmak isteyen öğrenciler için diğer "doktora" yeterlilik türleri mevcuttur. Bu JD (Hukuk Doktoru) ve MD (Tıp Doktoru) dereceleri, akademik doktora derecelerinden çok farklı şekilde düzenlenmiştir ve normalde öğrencileri diğer ülkelerde yasal veya tıbbi uygulama için uygun hale getirmez. Kesinlikle ABD'de yaşamak ve çalışmak niyetinde olmadığınız sürece, uluslararası öğrenciler için tavsiye edilmezler.

Başvuru Süreci

Başvuru süreci bütünsel olacaktır. Akademik notlar veya giriş testi puanları gibi bireysel unsurların tümü bir rol oynayacaktır. Ancak lisansüstü programlar, doğru karaktere ve kişisel potansiyele sahip çok yönlü adaylar arar.

Bir ABD doktorası için "etiket fiyatı" yüksek görünebilir, ancak muhtemelen ödeyeceğiniz fiyat bu değildir.Birçok kurum, burslar veya ücretli asistanlık pozisyonları aracılığıyla mali destek sunmaktadır.

ABD lisansüstü programlarının belirli başvuru tarihleri ​​olacaktır. Bir sonraki yılın sonbaharında (veya 'güzünde') bir doktora kabulü için başvuru pencerelerinin Ağustos ve Aralık arasında açılması yaygın bir durumdur.

Doktora Kabul testleri

Çoğu ABD üniversitesi, lisansüstü eğitime uygunluğu değerlendirmek için giriş sınavlarını kullanır. Bunlar edebi, aritmetik, eleştirel düşünme ve farklı akıl yürütme türlerindeki becerilerinizi test eder.

GRE-Genel GRE testi, genel muhakeme ve analitik yeteneklerinizi ölçer. Farklı programlar, puanınızın belirli yönlerine bakabilir.GRE Konu testi, belirli bir akademik konudaki bilginizin genişliğini ölçer. Testler Biyoloji, Kimya, İngiliz Edebiyatı, Matematik, Fizik ve Psikoloji alanlarında mevcuttur.

GMAT – İşletme ve Yönetim alanındaki DBA dereceleri ve diğer programlar için
LSAT – JD programları için
MCAT – MD programları için
DAT – dişçilik programları için

Başvuru malzemeleri

Üniversiteler ve lisansüstü okullar kendi kabul prosedürlerini belirleyecektir. Aşağıdakilerin çoğunun sizden istenmesini beklemelisiniz:

 • Akademik transkriptler – Üniversiteler, aldığınız notlar da dahil olmak üzere, Lisans ve / veya Yüksek Lisans dereceniz / dereceleriniz sırasında yaptığınız çalışmaların daha ayrıntılı bir kaydını görmek isteyecektir. (grades awarded)

 • Kişisel beyan - Bu, başvurduğunuz belirli programa olan ilginizi ve buna uygunluğunuzu kanıtlamalıdır. Kişisel beyanınız ayrıca müfredat dışı ilgi alanlarını ve başarıları da tanımlamalıdır. Üniversiteler, çok yönlü bir birey olduğunuza dair kanıtları görmek isteyecek ve akademik sicilinizin yanı sıra ahlaki karakterinizi de dikkate alacaktır.

 • Tavsiye mektupları - Bunlar, doktora başvuruları için normal referanslardan biraz farklıdır. ABD üniversiteleri, hakemlerin sizi lisansüstü eğitim için aktif ve şevkle tavsiye etmelerini bekleyecektir.

 • Test puanları – Mezun giriş sınavları ABD'de çok yaygın bir gerekliliktir. Normalde en az bir sınavdan puan vermeniz beklenir.

 • Araştırma bildirimi(Research statement) - Bu, ABD'de doktora çalışması için her zaman gerekli değildir. Eğer öyleyse, tam bir araştırma teklifinden çok daha basit olacaktır. Yalnızca araştırma ilgi alanlarınız ve takip etmek isteyebileceğiniz olası yönergeler hakkında genel bir fikir vermeniz gerekecektir. Projeniz için özel ayrıntılar, programınızın ilerleyen bölümlerinde geliştirilecek ve araştırma broşürünüzün bir parçası olarak ortaya konulacaktır.

 • Yazma örnekleri – Bazı konulardaki programlar, sizden ilgili bir konuda belirli bir uygulama denemesi tamamlamanızı isteyebilir. Bu, görüşmenizde tartışılabilir.

 • Özgeçmiş – Başvurunuz, akademik ve profesyonel geçmişinizi detaylandıran, uygun şekilde biçimlendirilmiş bir özgeçmiş ile desteklenmelidir.

 

Üniversiteler sizi değerlendirirken başvurunuzun tüm unsurlarını dikkate alacaktır. İyi bir kişisel ifade oluşturmak ve uygun tavsiye mektupları almak için kendinize zaman ayırdığınızdan emin olun. Parlayan bir akademik sicilin tek başına bir lisansüstü programa kabulü garantilemek için yeterli olacağını düşünmeyin.

bottom of page